Artitulated Роботи

Индустриските роботи се дизајнирани да придонесат за флексибилно производство во опасни средини, со што се намалува човечката работната сила и се заштедува време за развој. Индустриските роботи се програмирани да извршуваат автоматизирани задачи како што се штрафење, одложување, лемење, палетирање, склопување, земање и поставување. Поради нивната флексибилност и приспособливост, роботите можат да го оптимизираат производството и да ја подобрат продуктивноста. Делта континуирано развива нови типови на роботи за сите видови апликации за да ги исполни барањата на индустријата. Новите артикулирани роботи со шест оски на Delta вклучуваат два типа на модели за да ги задоволат сите видови барања за апликации. Делта е вашиот најдобар партнер за паметно производство.

  robot1