PLC - Програмабилни Логички Контролери

Програмабилниот логички контролер (PLC) е контролен систем кој користи електронски операции. Неговите лесни процедури за складирање, практични принципи за проширување, функциите на секвенцијална/позициона контрола, временско броење и контрола на влез/излез се широко применети во полето на индустриската автоматизација. Програмабилните логички контролери од серијата DVP на Delta нудат брзи, стабилни и високо доверливи апликации за секаков вид индустриска автоматизација на машини. Покрај брзите логички операции, обилните инструкции и многуте функциски картички, рентабилниот DVP-PLC поддржува и различни протоколи за комуникација, за поврзување со Delta фреквентни регулатори, серво драјвери, HMI дисплеи, температурни контролери преку индустриската мрежа за да се добие целосно " Delta Решение“ за сите корисници.


banerplc

AH серија стандарден CPU

Индустриски машини од големи размери и Системски апликации

AH500 поддржува одлични функции за контрола на движење, вклучувајќи линеарна интерполација со 3 оски, интерполација на лак со 2 оски и спирална интерполација со 3 оски. Покрај тоа, AH500 е способен да контролира до 12 оски или 4 групи за интерполација со по 3 оски синхроно на 1ms преку брзата мрежа за контрола на движење DMCNET на Delta. AH500 ги задоволува барањата за сложена обработка или прецизна контрола на движењето и е ефикасен за апликации како што се 3D принтери, машини за плетење и шиење, машини за пакување итн. AH500 е модуларен системски контролер дизајниран за речиси сите видови задачи за автоматизација на високо ниво. Неговиот огромен избор на I/O модули и флексибилната системска структура ги обезбедуваат најдобрите решенија за сите видови барања за системска интеграција. Преку далечинско проширување на I/O, можете да ја изградите главната станица AH500 како централен контролен систем и да ги распределите далечинските I/O терминали на различни катови за HVAC апликации или во различни оддели за обработка во индустријата за производство на хартија. AH500 не само што ги исполнува апликативните барања за индустриски машини или уреди, туку обезбедува и целосни решенија за системи за автоматизација.

 • Модуларна хардверска структура
 • Интегрирана развојна софтверска алатка на високо ниво ISPSoft: Графички интерфејс со 5 програмски јазици
 • Зголемена флексибилност: максимум 100m помеѓу 2 проширувачки I/O станици
 • Олеснето одржување: Hot-swapping функцијата овозможува замена на компоненти во системот без да мора истиот да престане со работа
 • Поседува 32-битен процесор
 • Одлична брзина на извршување на програм: LD инструкција се извршува со брзина 0.02µs
 • Максимум I/O точки: 4352 DIO точки, 544 AIO канали, 100 000 RIO точки
 • Програмска меморија: Макс. 384k steps (1.5MB)
 • Data register (D+L) 256k words
 • CPU со вградени целосно изолирани RS-232/422/485, Mini USB, Ethernet, Standard SD (стандарден CPU)/SDHC (напреден CPU) слот за картица
 • Огромен избор на DIO модули, AIO модули, температурни модули, мрежни модули, брзи I/O модули и модули за контрола на движење DMCNET / EtherCAT
  plc1plc2 plc3

AH серија редундантен CPU

 • Поседува 32-битен процесор
 • Одлична брзина на извршување на програм: LD инструкција се извршува со брзина 0.02µs
 • Максимум I/O точки: 4352 DIO точки, 544 AIO канали, 100 000 RIO точки
 • Програмска меморија: Макс. 1M steps (4MB)
 • Data register (D+L) 512k words
 • CPU со вградени целосно изолирани RS-232/422/485, Mini USB, Ethernet, Micro SD слот за картица
 • Системска дијагностика / светло за статус / онлајн уредување и функции за отстранување грешки
 • Функција за автоматска размена на податоци PLC Link
 • MODBUS RTU/ASCII, MODBUS TCP
 • EtherNet/IP
  - Режим на скенер и адаптер
  - Поддржува I/O конекција и експлицитна порака
  - Врски: TCP = 128; CIP = 256
  - RPI: 1~1.000ms
  - 250 зборови /врска
  - LD/SFC/FBD/IL/ST јазици
 • 256 интерапти (Временски/IO/Надворешен/ Низок напон/Комуникациски)
 • Редундантниот режим поддржува само временски интерапт
 • 2048 тајмери и бројачи
 • Не е потребна батерија
 • Функција RTC (макс. 30 дена по исклучувањето)
 • Мрежна функција за корекција на времето на NTP
 • Функција за WEB/E-mail/IP филтер
 • Поддржува редундантен систем
  - Време на префрлување на процесорот: 20 ms
  - Вградена модул за синхронизација
  plc4plc5 plc6

AH Motion серија CPU

AH Motion е напредна серија за контрола на движење со специјални процесори за контрола на движење и ги дели истите модули со PLC серијата AH. Користејќи комуникациска мрежа како што е EtherCAT, AH Motion CPU може да врши контрола на машината со голема брзина и прецизност преку вмрежените серво регулатори.

Стандарден систем за контрола на движење

 • Обезбедува решенија за EtherCAT, DMCNET и импулсен воз за клиентите.
 • Модулите за движење можат самостојно да се грижат и за логиката и за контролата на движењето. Корисниците можат да пишуваат и да спуштаат програми на модулите за движење.
 • Сите модули за движење го поддржуваат стандардниот систем за контрола на движењето.
 • Сите модули за движење може да се инсталираат на локалната сврзна магистрала (backplane)
 • Функции за контрола на движење:
  -Поддржува режими на влез UD / PD / AB / 4AB
  -Поддржува MPG влезови / E-Cam / G-code / линеарна интерполација со 2 ~ 6 оски / лак интерполација со 2 оски / спирална интерполација со 3 оски
 • Контрола на движење преку EtherCAT (100 Mbps) комуникација
 • Мин. време на синхронизација на 8/16/32 оски е 0,5/1/2 ms
 • CPU со вградени Ethernet, Micro SD слот за картица
 • EtherNet/IP
  - Режим на скенер и адаптер
  - Поддржува I/O конекција и експлицитна порака
  - Врски: TCP = 16; CIP = 32
  - RPI: 2~1.000ms
  - PPS: 3.200ms
  - 250 зборови /врска
  - LD/SFC/FBD/IL/ST јазици
 • Одлична брзина на извршување на програм: LD инструкција се извршува со брзина 0.08µs
 • Програмска меморија: Макс. 256k steps
 • Data register (D = 64 k words / L = 64 k words)
 • Макс. инстанци на FB е 4096
 • Може да работи со монтирани модули на backplane или  само како CPU
  plc7plc8

AH Серија модули за проширување

 • Дигитални модули (излези/влезови/мешани) : 16, 32, 64 I/O
 • Аналогни модули  (излези/влезови/мешани): 16-битни -> 4 канали, 6 канали, 8 канали
 • Температурни модули: време на конверзија 150ms/канал, вкупна точност +/-0,6% (целосна скала), резолуција 0,1°C (24-битни), RTD влезови: PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 или 0~30Ω, влезови за термопар: J, K, R, S, T, E, N
 • Мрежни модули: EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CANopen и сериски комуникациски модули
 • Модули за далечинска I/O комуникација: DeviceNet, PROFIBUS-DP и EtherNet/IP RTU модули
  plc9

AS серија стандарден CPU

Серијата AS e компактен/модуларен повеќенаменски контролер со високи перформанси дизајниран за секаков вид на автоматизација. Се одликува со сопствените 32-битни SoC процесори на Delta за зголемена брзина на извршување (40 k steps/ms) и поддржува до 32 проширувачки модули или до 1.024 влезови/излези. Серијата AS обезбедува прецизно позиционирање до 8 оски преку мрежата CANopen и макс. 6 оски преку пулсни излези (200 kHz). Широко е распространет во разновидни автоматизирани машини за производство на електроника, етикетирање, пакување храна, текстил итн.

 • Нов 32-битен SoC (Систем на чип) процесор
 • Макс. I/O: 1.024
 • Програмска меморија: 128k steps
 • Data register 60k words
 • Проширувачки модули: макс. 32 (аналогни модули: макс.16 / комуникациски модули: макс. 4)
 • Брзина на извршување: до 40 k steps/ms
  - Основна инструкција (LD): 25 ns
  - Aпликативна инструкција (MOV): 0,15 μs
 • Голем избор на DIO модули, AIO модули, температурни модули, модули за тежински ќелии и функциски картички.
 • Робустен дизајн и патентирани штипки за DIN шини за вертикална монтажа и замена на модули
 • ISPSoft развоен софтвер за програмирање, хардверска конфигурација, мрежна комуникација, системска дијагностика и планирање на позиционирање
  plc10

AS Серија модули за проширување

 • Дигитални модули (излези/влезови/мешани) : 16, 32, 64 I/O
 • Аналогни модули  (излези/влезови/мешани): 16-битни влезови, 12-битни излези -> 4 канали, 8 канали
 • Температурни модули: време на конверзија 200ms/канал, вкупна точност +/-0,1%, резолуција 0,1°C (24-битни), RTD влезови: PT100, PT1000, Ni100, Ni1000  Cu50, Cu100, JPt100, LG-Ni1000, 0~300Ω или 0~3000Ω, влезови за термопар: J, K, R, S, T, E, N, B тип
 • Модули за тежински ќелии: независни двоканални тежински модули со голема брзина и висока точност со 24 битна резолуција и време на одзив од 2,5 ms
 • Комуницкаски модули (функциски картици): RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, CANopen
  plc11

DVP-SE Серија PLC

Најопременото тенко мрежно PLC на пазарот. Има 8 дигитални влезови и 4 дигитални излези, вградени мини USB, Ethernet и 2 RS-485 порти

 • Програмска меморија: 16k steps
 • Data register: 12k words
 • Поголема брзина на извршување во споредба со конкуренцијата: LD: 0,64μs, MOV: 2μs
 • Вградениот Ethernet поддржува MODBUS TCP и Ethernet/IP
 • Функцијата IP Filter обезбедува заштита од малициозен софтвер и мрежни закани
 • Поддржува леви и десни модули од серијата DVP-S
 • Не е потребна батерија. Без одржување. (RTC работи 15 дена по исклучувањето)
 • Погодно за далечински мониторинг на уреди, следење на производна линија, автоматизација на згради, машини за печатење, полнење на контејнери (апликација со рецепти)
  plc12

DVP-SS2 Серија PLC

Тенкиот PLC од серијата DVP-SS2 од втора генерација ги задржува основните секвенцијални контролни функции на PLC од серијата DVP-SS, но обезбедува побрзо извршување и подобрено следење во реално време.

 • Bградени I/O точки: 14 (8DI + 6DO)
 • Макс. I/O точки: 494 (14 + 480)
 • Програмска меморија: 8k steps
 • COM порта: Вградени порти RS-232 и RS-485, компатибилни со протоколот Modbus ASCII/RTU. Може да биде master или slave.
 • Пулсни излези со голема брзина: Поддржува 4 точки (Y0 ~ Y3) со брзи излези (макс. 10 kHz)
 • Поддржува автоматско подесување на PID: DVP-SS2 автоматски ги зачувува параметрите откако ќе завршат PID подесувањата.
 • Вградени брзи влезови.
 • Погодно за машина за вртење, подвижна лента (контрола на брзината на ротација), намотач (контрола на затегнатоста)
  plc13