SCARA Роботи

Новата индустриска револуција цели кон паметно производство и паметни фабрики. Соодветно на тоа, има нови барања од клиентите за паметна индустрија што се потпира на нови технологии кои се појавуваат. Индустриските роботи се дизајнирани да придонесат за флексибилно производство во опасни средини, со што се намалува човечката работната сила и се заштедува време за развој. Индустриските роботи се програмирани да извршуваат автоматизирани задачи како што се штрафење, одложување, лемење, палетирање, склопување, земање и поставување. Поради нивната флексибилност и приспособливост, роботите можат да го оптимизираат производството и да ја подобрат продуктивноста. Делта континуирано развива нови типови на роботи за сите видови апликации за да ги исполни барањата на индустријата.

  robot1