Мерачи за Потрошувачка на Енергија

Дигиталниот мерач на енергија ги нуди сите мерни способности потребни за следење на струја, напон, опсег на моќност и мерење во четири квадранти во една електрична инсталација. Неговата главна функција е да ги мери вредностите на електричната енергија и параметрите за квалитет на моќноста, вклучувајќи фактор на моќност, хармоници и дисбаланс на струја/напон. Мерачот за потрошувачка на енергија на Delta може исто така да идентификува неисправности на опремата, губиток на енергија и други проблеми со квалитетот на енергијата, за цели како што се анализа на потрошувачка на електрична енергија и управување со користење на енергија.

Можностите на мерачот вклучуваат високо прецизно двонасочно мерење на параметри за електрична енергија и моќност. Мерачите се лесни за инсталирање и лесни за употреба. Вградената порта за комуникација RS-485 поддржува Modbus RTU/ASCII. Сите модели се во согласност со меѓународните димензии за инсталација и меѓународните безбедносни CE стандарди.


banerenergy